24 шуменски фирми са получили от Национална агенция за приходите разрешения за неотложни плащания от началото на обявената извънредна епидемична обстановка до края на 2020 година, съобщиха от НАП-Шумен.

Чрез този механизъм на фирми, които са затруднени да обслужват задълженията си към бюджета и имат наложен от НАП запор на банкови сметки, е дадена възможност нормално да продължават дейността си, като не се прекъсва разплащането към служителите и контрагентите, както и покриването на текущите разходи, обясниха от там.

Същевременно към бюджета регулярно се превеждат предварително договорените с НАП вноски до окончателното изчистване на натрупаното просрочено задължение. По този начин през изминалата 2020 г. шуменските данъчни са събрали просрочени задължения в размер на 1 167 610,98 лв., като са избегнали налагането на крайни мерки – продажба на движимо и недвижимо имущество на фирмите.

Повече от 585 хил.лева от неплатени глоби към различни институции събра офисът на НАП в Шумен през изминалата 2020 г. Това са глоби на лица, пропуснали да платят задълженията си към органите на съдебната власт, КАТ, общини и др. Най-много – 226 845,68 лева са събраните суми за просрочени глоби на КАТ и др. органи на МВР. До края на месец декември 43 647,67 лева са събрани от неплатени такси, глоби и разноски по дела, които не са внесени в законния срок по сметките на органите на съдебната власт.

От НАП Шумен напомнят, че невнасянето на просрочени задължения води до стартиране на процедура за принудително събиране на дълговете. Една от крайните мерки за събиране на просрочени задължения е обявяване на публична продан на движимо и недвижимо имущество на длъжника. През 2020 г. от служителите от офис Шумен са проведени 66 търга, като постъпленията от продадените вещи и имоти в хазната са в размер на 284 239,55 лева.

От местния офис на приходната агенция препоръчват на фирмите или физическите лица периодично да проверяват онлайн за задължения, дължими към НАП и предадени от други институции, както и за образувано изпълнително дело. Това става с безплатния персонален идентификационен код (ПИК) и с електронен подпис (КЕП) в Портала за е-услуги на НАП. При временни затруднения за плащането на просрочени задължения от НАП-Шумен съветват да се потърси своевременно контакт с публичните изпълнители, за да бъде намерен начин за тяхното разсрочено плащане.

ШУМ.БГ