Административният съд в Шумен потвърди наложена финансова корекция по европроекта на ШУ "Епископ Константин Преславски" за изграждане на Научноизследователския лабораторен комплекс към Център за върхови постижения. Санкцията е в размер 25% от предоставената безвъзмездна финансова помощ от ЕС по договор на обща стойност 599 845 лв. без ДДС.

Корекцията е била наложена от Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проверката е установила няколко нарушения - "критериите за подбор или техническите спецификации са променени след отваряне на офертите или са приложени неправилно; използвани са критерии за подбор, които не са дискриминационни по национални, регионални или местни изисквания, но ограничават достъпа на кандидатите или участниците; налице е недостатъчна документална проследимост на възлагането на обществената поръчка".

Припомняме, че строежът на Научноизследователския лабораторен комплекс към Центъра за върхови постижения на Шуменския университет стартира през май миналата година и приключи през октомври. Към момента текат процедури по оборудване и покупка на техника за над 1,4 млн. лв.

Целият Център се изгражда по проект за 29,781 млн. лв., обхващащ 5 български университета. За ШУ "Епископ Константин Преславски" сумата е  3,054 млн. лв.

Решението на Административния съд в Шумен подлежи на обжаване пред Върховния съд.

ШУМ.БГ