От петък до днес язовир "Тича" повиши обема си с 3,159 млн. куб. м. вода. Количеството е повече от месечното потребление на градовете Шумен, Велики Преслав и Търговище, съобщиха от "Напоителни системи" ЕАД.  

В момента в "Тича" има 153,384 млн. куб. м. вода, което представлява близо 50% /49,19%/ от общия обем на язовира от 311,800 милиона.

"Количествата са достатъчни да обезпечат нуждите за питейно-битово водоснабдяване за повече от 2 години", каза управителят на шуменския клон на "Напоителни системи" Христо Николов. Той подчерта, че вода от язовира не се използва за нищо друго освен за ВиК и за поддържане на екологичния отток в река Камчия. Количества за водноелектрическите централи, според него, може да бъдат разрешени само ако "Тича" се вдигне над 260 млн. куб. м., което засега няма изгледи да се случи.  

Министерството на околната среда и водите публикува днес месечния график за ползване на вода от комплексните и значими язовири в страната. Подписаният от министър Емил Димитров документ показва, че разрешеното за ползване количество вода от "Тича" през февруари е без промяна в сравнение с предходните месеци, а именно 2,3 млн. куб. м за водоснабдяване на Шумен и Велики Преслав, 700 хил. куб. м за Търговище  и 200 хил. куб. м за екологичното равновесие на Камчия.

ШУМ.БГ