Днес на заседание на ПК по „Просвета, образование и наука“ с тайно гласуване определиха номинациите за присъждане на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката. В категорията за учителски колектив „предучилищно възпитание“ най-много гласове събра колектива на ЦДГ „Изворче“, който се състезава с този на ЦДГ „Братя Грим“ и ЦДГ „Светулка“. В системата на средното образование колективът на ГПЧЕ „Н.Й.Вапцаров“ бе единствения номиниран и единодушно бе подкрепен от членовете на комисията. Подобна беше процедурата и за колектива в системата на висшето образование – Катедра „Теоретична и приложна физика“. За учител на годината в предучилищното възпитание с равен брой гласове първото място ще си поделят Надежда Минчева от ЦДГ „Изворче“ и Светла Попова от ЦДГ „Звънче“. Две първи награди за учител на годината в основна и средна степен на обучение се присъждат на Силвина Симеонова от ПМГ и Виолета Кюркчийска от НУ „Илия. Р. Блъсков“. Гл. ас. д-р Бисерка Йовчева от Факултета по математика и информатика към ШУ бе избрана за преподавател в системата на висшето образование. Ученик и студент на годината са математикът от ПМГ „Н. Попович“ Живко Жечев и Сунай Ибрямов от Факултета по природни науки. Комисията гласува и за двете предложени индивидуални награди в сферата на природните, техническите и селскостопанските науки, както и в хуманитарните и педагогическите. По максимум гласове събраха съответно доц. д-р Иванка Атанасова и проф. д-р Яни Милчаков. Допълнителното предложение да бъде определена награда за колектив в извънучилищната дейност, както и предложението тя да бъде за колектива на Общинския детски комплекс не се прие. Номинираните за „Наградата на Шумен“ ще получат Диплом и знак на общината, както и парични награди в размер от 600 лв. за индивидуалните, за колективните 800 и за голямата награда – 1000 лв. ШУМ.БГ