Здравейте! Тази шахта е останала като паметник да стърчи, понеже преди нея паважът е потънал на три последователни вълни. Това е трети автомобил със потрошен картер, който аз съм видял с очите си. Не зная колко съм пропуснал да видя. Мястото й е след МТСО на полицията (ул. Август Попов, ако не се лъжа). Че няма да оправят скоро тази шахта е сигурно. Остава да внимавате, когато минавате през нея. Атанас, atanas_ko@mail.bg