Студенти по астрономия от Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” (ШУ) създадоха Студентско астрономическо общество (САО). “Нашата цел е да обединим студентите от различни специалности, проявяващи интерес към астрономическите обекти и явления. Главни задачи на Обществото са популяризиране на астрономията и организиране участието на студенти в национални и международни научноизследователски проекти по астрономия”, съобщиха за ШУМ.БГ учредителите. Те уточниха, че членове на Обществото могат да бъдат не само шуменските студенти. Младите учени са получили разрешение за дейността си да ползват базата на ШУ. Първото мероприятие, организирано от САО ще бъде на 4-ти януари, когато ще има частично слънчево затъмнение. Максималната му фаза ще настъпи в 10,33 ч. сутринта, а всички желаещи да го наблюдават могат да го направят през телескопите на Астрономическия център на Университета, казаха от САО. ШУМ.БГ