През почивните дни измерените валежи в Шумен сумарно са 54 л. на кв. м. Това е в средната месечна норма, съобшиха за ШУМ.БГ от метеорологичната станция в града. Най-големи количества валежи за последните два дни са измерени във Велики Преслав – 87 л. на кв. м., в Риш – 82 л., в Смядово – 77 л. и Върбица 76 л. на кв. м., като тези количества в района на Предбалкана са над месечната норма, която е /50-60 л. на кв. м./. Най-ниските количества валежи са измерени в Нови пазар и Царев брод – 41 л., а във Венец, Хърсово са паднали по 52 л. на кв.м. ШУМ.БГ