Правителството прехвърли безвъзмездно на община Каспичан правото на собственост върху имот – частна държавна собственост. На терена от 6,8 дка са построени две сгради.

Той е необходим на местната власт за осигуряване на материална база за съхранение на техниката и оборудването на новосъздаденото звено "Благоустрояване и озеленяване".

ШУМ.БГ