“Енерго Про” стартира проект за подмяна на стълбове ниско напрежение в град Смядово и селата Овчарово и Друмево. Той предвижда подмяна на 28 стари стоманобетонни стълба с нови, съобщиха от електроразпределителното дружество.

Оттам добавиха, че до края на годината ще се обнови и част от въздушната електроразпределителна мрежа ниско напрежение в Смядово. Старите медни проводници ще бъдат сменени с алуминиево-стоманени, които са предвидени да поемат по-голямо натоварване. “Те са по-устойчиви на неблагоприятните атмосферни условия и ще предоставят по-качествено захранване на домакинствата и бизнеса в региона”, каза Емилия Карастоева от пресслужбата на “Енерго Про”.

На прага на зимата приоритетно се работи по най-уязвимите участъци от електроразпределителната мрежа.

ШУМ.БГ