На редовното си заседание днес Районната избирателна комисия назначи секционните избирателни комисии в Община Каспичан. РИК констатира, че направеното предложение за съставите на комисиите, съответства на изискванията по закона, както и че е налице постигнато споразумение в преговорите за съставите на комисиите. Решението подлежи на обжалване пред ЦИКЕП в 3-дневен срок.