С посещение в община Велики Преслав започнаха изнесените приемни на областния управител Донка Иванова в общините в Шуменско. Срещите са продължение на стартиралата преди една година инициатива за разговори с кметовете на общините и кметовете на населените места в региона, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация.

Проблеми, свързани със състоянието на ВиК сектора, почистването и проводимостта на речните корита, здравеопазването бяха сред основните въпроси, които областният управител Донка Иванова и ръководният екип на Областна администрация-Шумен дискутираха.

Кметът Александър Горчев поиска съдействието на областния управител за осигуряването на средства за корекция на коритото на реката, която преминава през село Суха река и за корекцията на реката, преминаваща през село Драгоево. По думите му двата участъка са потенциално опасни за населението, общината има изготвени проекти за това и кандидатства пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, но на този етап няма одобрение.

Областният управител Донка Иванова обясни, че предстои изготвянето на актуализиран списък на приоритетните за област Шумен проекти и пое ангажимент двата проекта на общината да бъдат включени с необходимост от спешно финансиране.

По отношение на поставения въпрос за нарушеното водоснабдяване на село Драгоево стана ясно, че водопроводът в селото е компрометиран с близо 50 аварии през миналата година. Проведени са срещи с управителя на ВиК-Шумен Светлозар Дамянов и е обсъдена възможността да бъде подменен водопровода през селото, като разходите за това да са за сметка на общината и ВиК-Шумен. На срещата беше коментирана и работата по изготвянето на земеразделителни планове по земи по Параграф 4 в общината. Средствата за това се отпускат от държавния бюджет и към момента финансиране няма. Средства за тази дейност се искат непрекъснато и Областна администрация-Шумен има готовност веднага да започне работа при осигурено финансиране.

Срещите продължават с посещение през следващата седмица в община Нови пазар. В рамките на изнесените приемни жителите на всяка община ще могат да разговарят с областния управител да поставят лично въпросите, които ги вълнуват.

ШУМ.БГ