Държавно горско стопанство „Смядово” отбеляза Седмицата на гората с акция по залесяване, в която се включиха и децата от ОДЗ „Маргаритка” в града. 2 дръвчета явор, един кестен, 2 албиции и 2 дървовидни ружи бяха засадени на новоизградена детска площадка.

С подкрепата на община Смядово залесяването се осъществи по инициатива на горското стопанство и лично на неговия директор - инж. Петю Драгоев. Той поздрави децата и учителите, които заедно с лесовъдите взеха участие в засаждането на дръвчетата и храстите. Инж. Драгоев разказа на възпитаниците на ОДЗ „Маргаритка” за ползата от създаването на зелени площи и залесяването.

По повод Седмицата на гората в детската градина беше открита изложба от рисунки на тема „Опази гората – тя го заслужава”. Малките художници посветиха творбите си на идеята за опазването на околната среда и зеленото богатство на България.

Служителите от ДГС „Върбица“, съвместно с училищното ръководство и ученици на ОУ „Св. Св. Кирил и Методи” с. Бяла река, залесиха 40 фиданки от иглолистни и широколистни дървесни видове в двора на училището. Засадените фиданки са предоставени безвъзмездно от собствения разсадник на ТП „ДГС Върбица”. На 8 април ще бъде извършено залесяване в двора на СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, Върбица, съвместно с ученици от ХІІ-ти клас, както и в двора на ЦДГ „Миша” с. Конево от служители на стопанството.

ШУМ.БГ