На 25 април 2016 г. бeше проведена пресконференция по проект BG 06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино“ в град Смядово. В пресконференцията взеха участие кметът на общината, представители на администрацията, членовете на екипа за изпълнение и управление на проекта, родители, преподаватели и граждани.


Основните резултати от реализирането на проекта бяха обобщени на пресконференцията - „Осигурена е по-добра материална база за детските градини в Смядово и Ветрино, даден е шанс на деца да получат нови знания и да опознаят забележителностите в района“.


Ръководителят на проекта Димитрина Маринова отбеляза, че са обхванати 340 деца в двете общини, сред които 172 деца от ромски и социално-слаби семейства.


„Освен подмяна на обзавеждането на детските градини и ремонтни дейности, по проекта са закупени учебни помагала и материали за следващите две години, проведени са няколко еднодневни екскурзии с децата с образователна цел“, посочи г-жа Маринова.


Подобряването на учебната обстановка в шест детски градини в общините Смядово и Ветрино включва изграждането на детски площадки в ОДЗ „Маргаритка“ и закупуване и монтаж на ново обзавеждане в ЦДГ „Васил Левски“, село Ветрино.


Ремонтирани са санитарните помещения в ЦДГ село Белоградец. Във всички детски градини са поставени масички и столчета. По проекта са осигурени логопед и психолог във всяка община, закупени са костюми за фолклорни и модерни танци, костюми на животни и материали за клубовете по интереси, създадени в рамките на проекта.


Осъществена е индивидуална работа с всяко дете, при което е имало установен проблем. Целта на проекта е децата да разберат колко е важно да посещават детска градина и да бъдат подготвени за училище. Дейностите са реализирани с помощта на трима ромски медиатори.


Проектът е финансиран от Европейското икономическо пространство с близо 251 000 евро, а от успешното управление са спестени около 100 000 лева.

Тази публикация е създадена в рамките на проект BG06-210 „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино” по Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.