14 избирателни секции са образувани в Смядово за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент. Избирателните списъци са обявени в обхвата на секциите, а именно: за първа секция - Богданова къща - на витрината на шивашки цех “Жаклин Кокет” за втора секция - СОУ “Св.св.Кирил и Методий”- в училището за трета секция - Беджека - на витрината на сградата за четвърта секция - Ритуална зала - на витрината на залата за пета секция - училище "Кирил и Методий" - на витрината на търговския обект срещу детската градина за шеста секция - с.Александрово - на витрината на магазина под кметството за седма секция - с.Бял бряг - на витрината на магазина под кметството за осма секция - с.Веселиново - на витрината в кметството за девета секция - с.Жълъд - на витрината на магазина на ПК” Надежда” за десета секция - с.Кълново - на витрината на Читалището за единайста секция - с.Ново Янково - на витрината на Читалището за дванайста секция - -с.Риш - на витрината на магазина на ПК “Божурка” за тринайста секция - с.Черни връх - на витрината на магазина под кметството за четиринайста секция - с.Янково - на витрината на бившия текстилен магазин. ШУМ.БГ