Над 50 земеделските стопани от Община Хитрино бяха запознати днес с променените условия при подаване на заявления, сроковете за кандидатстване по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ в т.ч. и системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/. Това стана на провелия се семинар в заседателната зала на Община Хитрино, организиран от Областната дирекция „Земеделие и гори” Шумен. Семинарът е част от разяснителната кампания, която започна областната дирекция с цел информацията да достигне до всеки производител. На семинара присъстващите бяха запознати и с Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/, която ще стартира всеки момент. Чрез нея земеделските производители ще могат да кандидатстват по различните оси с проекти, а за изготвянето им ще бъдат подпомагани от Службата за съвети в земеделието. Разяснителната кампания се провежда в 10-те общински служби на дирекцията по изготвен предварителен график, който беше приет на 15 февруари на заседание на директора на Областна дирекция „Земеделие и гори” Еркан Чобан с началниците на общински служби. Съгласно графика на 28 февруари семинар за земеделски производители ще се проведе във Върбица и Смядово, на 29 във Велики Преслав и на 5 февруари в Шумен. ШУМ.БГ