ЕКОМАКС ООД, съвместно с община Велики Преслав, организира за жителите на града и региона кампания по безвъзмездно приемане на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, като стари и непотребни бойлери, печки, хладилници, перални и други.

Кампанията ще се проведе в рамките на един ден – 17 юни /събота/, като за целта е организиран мобилен пункт, който ще бъде разположен на три различни адреса по различно време в гр. Велики Преслав. От 9 до 12 ч. жителите ще могат да предадат старата техника на паркинга пред Спортна зала. От 12 до 15 ч. мобилният пункт ще бъде разположен на паркинг до трафопоста при т.нар. Генералски блокове. А от 15 до 18 ч. - в района на магазините „Лидер“ и „Чатърлъка“, на кръстовище на улиците „Стефан Караджа“ и „Любен Каравелов“.

„Всички жители, които проявяват желание, могат да предадат безплатно излезли от употреба или негодни за употреба ел. уреди, които отпадъци ще бъдат еколого- и законосъобразно рециклирани“, уточняват от компанията.

За контакт и допълнителна информация: Нина Асенова, еколог в община Велики Преслав – 053 848 253; Зорница Антонова, ЕКОМАКС: 0899 13 43 97.

Платена публикация