Улиците  „Любен Каравелов“, „Отец Паисий“, „Йоан Екзарх“, „Лозарска“ и „Чергобиля Мостич" във Велики Преслав ще бъдат рехабилитирани с европейско финансиране. Кметът на общината Александър Горчев вече пописа договора за „Реконструкция и рехабилитация на улици в град  Велики Преслав“,  по Оперативна програма за развитие на селските райони/ ОП РСР / 2014-2020 г. Той е на стойност над 1 700 000 лв., съобщиха от общината. С парите ще се извърши ремонт на уличните настилки, бордюрите и тротоарите.

Освен това Общинска администрация вече е подготвила проекти за подмяна на водопроводите и водопроводните отклонения към жилищните сгради по тези улици, които са на същата стойност, но варианти за намиране на тези пари ще се търсят, както от държавата, така и от теглене на кредит, за който Общинска администрация подготвя необходимата документация. Намирането на средствата ще даде възможност реконструкцията и рехабилитацията на улиците да започнат успоредно с подмяна на водопроводите и техните отклонения към жилищните сгради. Проектът ще се осъществи в периода  2018-2019 г.

ШУМ.БГ