Общинският съвет в Шумен на днешното си заседание не разгледа докладната записка на общинския съветник от НФСБ Наталия Стефанова за поставяне на 33-метров кръст на Шуменското плато.

Председателят на местния парламент Борислав Беджев не я подложи на гласуване поради факта, че тя е входирана по-късно от останалите докладни и не е била гласувана от никоя от комисиите на местния парламент, както трябва да стане по правилник. Вносителката на предложението Стефанова имаше възможност да поиска точката й да се включи в дневния ред на сесията в началото на заседанието, но тя не го направи.

"Не се отказвам от идеята. Малко ще коригирам предложението и ще го внеса за разглеждане на следващата сесия", обясни по-късно пред ШУМ.БГ Наталия Стефанова.

ШУМ.БГ