Домът за мъже с умствена изостаналост край Лозево ще бъде съборен и на негово място с европейски пари ще се изградят два нови центъра. Те ще бъдат построени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът е на стойност 1 110 000 лв.

„Сегашните сгради ще се съборят поетапно. Те са строени през 30-те години на миналия век за военнопленници. Морално остарели са. В момента тук са 90 човека със смесени заболявания. С новите центрове се оптимизира грижата за хората, създава се нов тип социална услуга. Ще има възможност да се обръща много по-голямо внимание на всеки един от настанените там“, каза за ШУМ.БГ заместник-кметът по здравеопазване и социални дейностив община Шумен д-р Светлана Маркова.

Тя допълни, че първо ще стартира строежът на новите сгради, а след това ще се пристъпи към събаряне на сега съществуващите.

„В следващите години усилията са насочени за разкриване на нови социални услуги за възрастните хора, като това включва тяхната деинституционализация от сега съществуващите домове. За да не се концентрира услугата само в областния град, центрове за мъже с умствена изостаналост ще бъдат построени и в Нови пазар и Велики Преслав", каза още д-р Маркова.

По процедурата „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 между 29 общини ще бъде разпределен финансов ресурс в размер на 41,4 млн. лв.

ШУМ.БГ