Днес в деня на рождения си ден проф. Румяна Йовева, изтъкнат наш учен, доктор на педагогическите науки, почетен гражданин на Шумен, получи поздравления, благодарности и много цветя от близки, приятели, колеги, институции по повод 80-годишнината си.

Сърдечни поздравления и благодарности за научната и професионалната й дейност бяха поднесени от името на общинското ръководство и кмета на града Любомир Христов. „Високо ценим Вашето ярко присъствие в българското образование и наука като учител, университетски преподавател и изследовател. Хора от различни поколения с гордост споделят, че са Ваши ученици, студенти и последователи. Днес много от тях са сред най-добрите преподаватели по литература не само в Шумен, но и в цялата страна. Нека тяхната любов и признание продължават да Ви радват и да Ви носят удовлетворение“, се казва в приветствието на общината.

Проф. Румяна Йовева преподава в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ от 1980 г. Била е ръководител на катедрата по родноезиково и литературно образование в продължение на 10 години. От момента, в който я оглавява, проф. Йовева поставя началото на модерни и съвременни методически подходи при изучаването на литературните текстове в училище. Катедрата става водещ научен център у нас в това направление.

“Вашата достолепна годишнина е подходящ момент да изразим нашите искрени благодарности за изключителния Ви принос в утвърждаването на висшето ни училище като център в областта на методиката на обучението по литература в българското средно образование. Съчетаването на постиженията в модерното литературознание и практическата педагогическа работа поставиха Шумен на първо място сред университетските градове в търсенето на нови пътища при преподаването на литературата в българското училище“, се казва в поздравителен адрес от името на академическата общност на Шуменския университет.

В периодите 1983-1986 г. и 1993-1994 г. проф. Йовева е заместник-ректор на Университета. Автор е на множество статии, монографии, учебници. Нейният докторат върху философско-историческите романи на Емилиян Станев предизвиква изключителен интерес у нас през 1979 г. и е издаден по-късно.
През 2009 година тя е удостоена със званието “Почетен гражданин на Шумен”.

ШУМ.БГ