Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 ще се проведе от 25 до 27 октомври 2018 г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, съобщиха от висшето училище. Организатори на научния форум са Факултетът по математика и информатика и Факултетът по технически науки.

Официалното откриване е на 25 октомври в 9:30 часа в Аулата на Университета, след представяне на проекта УНИТе и мястото на Шуменския университет в него.

Над 100 участници от страната и чужбина се включват в конференцията. Седем лектори от университети и научни организации от САЩ, Полша, Румъния, Португалия, Турция, Русия и Украйна ще изнесат пленарни и ключови доклади по време на форума.

Учени, преподаватели, учители, студенти и докторанти ще работят в девет секции: Математика и физика, Компютърна информатика и компютърни информационни технологии, Комуникационна и компютърна техника и технологии, Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност, Геоматика (Геодезия, Фотограметрия и Картография), Общо инженерство и технически системи, Обучението по математика и информатика, Икономика и управление, Студентска секция.

Конференцията е частично финансово подкрепена от Фонд „Научни изследвания“ и Пашабахче България ЕАД, гр. Търговище

ШУМ.БГ