9 точки съдържа дневният ред на сесията на общинския съвет в Смядово, която ще се проведе на 29 април, от 9.30 часа. Сред по-важните докладни са принудително отчуждаване на имоти – частна собственост за общински нужди и откриване на процедура за приватизация на търговски обекти, частна общинска собственост. Местният парламент ще разгледа и докладна за подготвяне на документи за получаване на банкова гаранция изпълнение на проект „Оптимизиране на системата за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци в община Смядово” и нейното обезпечаване. Съветниците ще приемат програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета, както и план за защита при бедствия на Община Смядово. ШУМ.БГ