На тържествена церемония пред Общото събрание днес официално в длъжност  встъпи  избраният от Висшия съдебен съвет за  председател на Районен съд – Велики Преслав съдия Диана Петрова. На церемонията присъства и председателя на Окръжен съд – Шумен съдия София Радославова, съобщиха от пресцентъра на съда.

Съдия Диана Петрова има 19 години юридически стаж, 14 от които в съдебната система. От 11 години е съдия в РС- В.Преслав, а от края на 2017 г. досега изпълняваше и функционалните задължения на административен ръководител.

Подобряване срочността на правораздавателната дейност и изграждане на публичния образ на Районен съд – Велики Преслав са част от целите на съдия Петрова, заложени в Концепцията й за стратегическо управления на съда за следващите 5 години.

ШУМ.БГ