989 огнестрелни оръжия се водят на отчет и контрол в Районното управление на полицията в  Нови пазар. 826 са за ловни цели, 118 оръжия са собственост на физически лица, а 45 са собственост на юридически лица и еднолични търговци за служебни и граждански цели. Това показват данните след отчетения анализ на първите шест месеца на 2019 година, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР в Шумен.

За същия период на предходната година общият брой огнестрелно оръжие е бил 961. Служители на полицейското управление в града осъществяват контрол върху 10 обекта, които извършват дейност с общоопасни средства, от тях един магазин за търговия с оръжие, боеприпаси и пиротехнически изделия.

През отчетния период на територията обслужвана от РУ – Нови пазар няма регистрирани престъпления извършени с огнестрелно оръжие. През предходния отчетен период също няма регистрирани престъпления извършени с огнестрелно оръжие.                                  

Откраднато огнестрелно оръжие и боеприпаси няма, няма и изгубено или намерено огнестрелно оръжие, не са регистрирани кражби на взривни материали или пиротехнически изделия.

През първите шест месеца на годината са извършени общо 70 планирани и 6 внезапни проверки на лица и обекти, осъществяващи дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия. Проверени са 92 ловци по време на ловни излетни дни. През предходния отчетен период са били проверени общо 57 ловци. Няма констатирани административни нарушения по време на ловни излети.

ШУМ.БГ