894 заявления са подадени в Регионална дирекция „Социално подпомагане“ за отпускане на еднократна помощ на първолаци. Приемът на документи приключи вчера. От подадените заявления за 816 са издадени заповеди за отпускане на помощта и те се отнасят за 832 деца. Заповедите за отказ са 57, а към момента в процес на обработка са 21 заявления. Това съобщи  за ШУМ.БГ директорът на РДСП Мартина Драгнева.

Помощта е в размер на 250 лева и право да я получат имат семейства, чиито деца са записани за пръв път в първи клас на държавни или общински училища, като задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв.

От тази година изплащането на еднократната помощ за първолаци се извършва на два пъти - 50% се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а останалите 50% - в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

Помощта ще трябва да се възстанови от родителите, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние или, ако в рамките на един месец от учебната година има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.                                                              

И тази година най-много подадени заявления има за община Шумен – 388, а най-малко за община Хитрино - 24 и община Каспичан - 17.

През миналата учебна 2018/2019 година еднократна целева помощ получиха семействата на 988 първокласника.

ШУМ.БГ