Д-р Валентин Семков: Според мен господин Венцислав Венков е човек с потенциал и несъмнено притежава изключителен капацитет да управлява развитието на Община Шумен.

Ще гласувам за него с бюлетина #56 на 3 ноември!

Д-р Семков завършва медицина през 1985г. Специалист по хирургия от 1992г., а по гръдна хирургия от 1998г. Работи в МБАЛ Шумен II Хирургично отделение в областта на общата и гръдната хирургия. Допълнителна квалификация и практически опит в областта на лапароскопската и торакоскопска хирургия. Извънболнична медицинска практика от 1998г. – консултативни прегледи и хирургични обработки.

Пресцентър „БСП за България“ - Шумен