МБАЛ-Шумен излезе на печалба за първи път от 2014-та насам. Това показва публикуваният на сайта на Министерството на финансите отчет на болницата за първите 9 месеца на 2019-та.

Според него тя е реализирала 15,554 млн. лв. приходи и 15,240 млн. лв. разходи. Чистата печалба е в размер на 304 хил. лв. За сравнение през същия период на миналата година загубата на лечебното заведение е 322 хил. лв.

На печалба са както дейностите в Шумен, така и тези в Нови пазар.

Основните проходи на болницата са от клинични пътеки. Общите постъпления по Здравна каса за деветмесечието са 12,396 млн. лв., като се увеличават спрямо същия период на м.г. с 866 хил. лв. Отчетеният ръст се дължи както на по-големия брой преминали болни, така и на увеличените цени на някои клинични пътеки. 

По-голямата част от разходите на болницата са за възнаграждения и осигуровки на персонала - 9,6 млн. лв. увеличението е с 984 хил. лв., или 11,38% спрямо същия период на 2018-та. Средната брутна работна заплата в МБАЛ е 1243 лв. и е увеличена със 154 лв. спрямо м.г.

"Успяхме да се стабилизираме и можем да кажем, че в момента растем с най-бързи темпове от всички болници в региона. За мен е важно, че успяваме да повишаваме трудовите възнаграждения. Два пъти тази година увеличаваме заплатите на медицинските сестри - веднъж през февруари и сега от 1-ви ноември минималната е вече 750 лв.", каза за ШУМ.БГ директорът на МБАЛ-Шумен д-р Димитър Костов. 

За деветмесечието болницата е намалила задълженията си с 1,119 млн. лв. и в момента те са 5,416 млн. лв. 

ШУМ.БГ