Повече хора в България смятат, че Китай е водещата икономическа сила в света, отколкото са смятащите, че това са Съединените щати.

Това сочат данни от проучване на "Пю рисърч център". В публикуваните резултати въпросът "Коя от следните мислите, че е днес водещата икономическа сила в света - САЩ, Китай, Япония или страните от ЕС?" е само част от изследването. Той показва, че сред анкетираните страни в Източна Европа (Румъния, Молдова и Западните Балкани не са включени), както и в Италия, преобладаващият отговор е САЩ.

От анкетираните европейски държави (голяма част от ЕС) повечето в Западна Европа са посочили Китай. Такъв отговор, освен Великобритания, Франция, Германия, Испания и Швеция, е дала и Чехия. Същият е изборът на анкетираните в Русия, а извън континента - в Канада, Индонезия и Австралия.

В Полша, Литва, Словакия, Унгария, Украйна, Гърция и Турция даденият отговор е "САЩ". Това прави България единствената държава в региона, където респондентите са посочили именно Китай.

Все пак в повечето останали държави, включени в проучването, САЩ преобладават като отговор. Списъкът включва и Мексико, Бразилия, Аржентина, Тунис, Нигерия, Кения, Южна Африка, Израел, Индия, Япония, Южна Корея и Филипините. Единствено в Ливан равен брой респонденти са посочили САЩ и Китай.

Изследването обхваща 38 426 души в 34 страни и е осъществено между 13 май и 2 октомври 2019 г.

Кой избира Китай, САЩ, Европа и Япония

В България разбивката на отговорите (която не включва "Не зная" и част от възможностите с по-нисък резултат) сочи, че 34 на сто са избрали Китай, попитани коя е водещата икономическа сила. Следват САЩ с 30%, Европейският съюз - с 9% и Япония - с 5 на сто. В Евроба обаче има редица страни, които много по-недвусмислено са гласували за Китай - Герчавия (53%), Холандия (49%), Франция (48%), Чехия (41%) и други. В Германия са най-малкият дял европейци, избрали САЩ (24 на сто). Само в Европа резултатът на Китай е толкова висок.

В Гърция (45%), Италия (43%), Полша (43%) и Литва (42 на сто) са и най-големите в Европа проценти за САЩ. ЕС е определян като водеща икономическа сила от 15% от холандците и литовците, 14% от германците и по 13 на сто от словаците и поляците (същият е делът на турците) и едва 3% от италианците. Във Великобритания, която е на път да напусне ЕС, така са отговорили 10 на сто. В Литва и Испания по 10 на сто са посочили Япония, за която най-високите проценти в цялата анкета са от Филипините (25%) и Индонезия (22%).

Новото изследване показва, че "особено в нововъзникващите пазари хората гледат в голяма степен положително на икономическата позиция на Китай. Хората в общи линии гледат на растящата икономика на Китай като на добро нещо за страната си и вярват, че Китай има преобладаващо положително влияние върху икономическите въпроси на страната".

Дори в страните, които приветстват икономическия растеж на Китай, военната му мощ обаче не се възприема по същия начин. Освен това съседите на Китай, а и като цяло страните от Азиатско-тихоокеанския район, са склонни да гледат с лошо око както на икономическия, така и на военния възход на най-многолюдната държава. Същите държави в по-голяма степен от много други са склонни да гледат положително на американското икономическо влияние.

От Тунис, Ливан и Нигерия до Мексико преобладава мнението, че както нарастващата икономика, така и инвестициите от Китай са нещо положително. В Нигерия например с "да" са отговорили съответно 83 и 82%, в Израел - 61 и 60 на сто.

В развитите страни (от които, както сочат данните, голяма част в Европа смятат Китай за по-голямата икономическа сила) същевременно одобрението за Китай е по-слабо и това се отнася за държави, за които са по-важни човешките права и ниската толерантност за корупцията.

Сред изследваните 34 държави, посочва "Пю", тенденцията е мнозинствата в държавите да смятат, че както САЩ, така и Китай имат значително влияние върху икономическите им условия. "Но когато се оценява това влияние, повече хора казват, че (влиянието) на Китай е положително, отколкото казващите същото за САЩ." Налага се и изводът, че държавите, които посочват САЩ като водеща икономика, предпочитат връзките с тях, отколкото с Китай (България обаче не е посочена в конкретната графика на "Пю").

Доволните и недоволните от икономиката

Едновременно с това, "когато се говори за страните, които са най-голяма заплаха... както САЩ, така и Китай изникват като основна причина за притеснение сред изследваните страни," макар данните да варират по региони - САЩ са по-голяма заплаха в Близкия изток и Северна Африка, а Китай - в Азиатско-тихоокеанския регион.

"Положителното" и "отрицателното" отношение към Китай варират - при медианно одобрение 40% (стойността, от която половината страни числото е по-малко, в другата половина по-голямо) и неодобрение 41 на сто контрастите между отделните страни могат да са големи. Одобрението сред българите, споменато вече в предишно изследване на "Пю", е 55 на сто. Ново в настоящото проучване е установената връзка между търговията с Китай и отношението към него - "по-големият процент на вноса от Китай е свързан с по-отрицателни възгледи за Китай". Фактор за положителни възгледи спрямо Китай е по-голямото удовлетворение от собствената икономика.

Разликата не е толкова голяма в България, но и тук 52% от недоволните от икономиката и 62 на сто от доволните гледат благосклонно на Китай.

Слабо обаче е доверието към китайския президент Си Цзинпин (медианната стойност на смятащите, че могат да му се доверят за правилно решение, е 29 на сто, докато тези, у които липсва такова доверие, са 45 на сто). В САЩ, Канада и Западна Европа над половината от респондентите са отговорили, че му нямат доверие, но резултатите му са по-добри на юг от Сахара и в някои от изследваните близкоизточни държави.

Дневник