От м. май ДГС-Преслав започва продажба и доставка на дърва за огрев на жители от гр. Шумен. Дървата са с дължина 1 метър и са от видовете бук и габър. Цена: 90 лв. с ДДС за пространствен кубически метър. Доставката е до дома на клиента и се прави след записване.

Телефон за заявки: 0538/42106

Банкова сметка IBAN: BG98CECB979010C7755500;
BIC: CECBBGSF,
Банка ЦКБ АД