Община Шумен подписа допълнително споразумение с Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, съобщиха от пресцентъра на администрацията.

Общият размер на допълнително отпуснатите средства е 554 910 лв., като дейностите са със срок до 31 декември 2020 г. Финасрирането е по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент  3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския социален фонд. 

В услугата Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания ще бъдат включени 349 души от целевите групи, които ще бъдат подпомагани чрез доставка на храна, хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост, които са закупени със средства на потребителите. Хората в нужда биха могли да получат съдействие и при заплащане на битовите им сметки или при заявяване и получаване на неотложни административни услуги, които ще се предоставят от социални асистенти.

Дейностите са насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги, самотни родители с дете/деца до 12 г, които са в невъзможност да останат сами.

ШУМ.БГ