Приключиха агротехнологичните срокове по сеитбата на пролетници в Шуменско, съобщиха от областната земеделска служба. В областта са засети 269 081 дка с маслодаен слънчоглед, с пролетен ечемик 26152 дка, с царевица са засети 157 311 дка. В община Хитрино засетите площи с маслодаен слънчоглед са 45 000 дка, от които 40 843 дка са на кооперации, сдружения и арендатори и 3 280 на частни стопани. В общината са засети 26 000 дка с царевица, 3 992 дка с пролетен ечемик и 5200 дка с овес. ШУМ.БГ