В община Хитрино от засетите есенници най-големи площи обхваща пшеницата. С тази култура са засети 109 680 дка, с ечемик – 12 952 дка и с 6783 дка с маслодайна рапица. Реколтата при есенниците в Шуменско е в добро състояние, очакваме добра реколта и се готвим за жътвата на ечемика, която трябва да започне след 20 юни, съобщиха от Областната земеделска служба. Към момента са отчетени пропаднали площи само при пшеницата. Те са 1500 дка и се намират в Каспичан – 1000 дка и Новопазарско – 500 дка, а причината е нередовния посев. Според специалистите пропадналите площи са разорани и засети с други култури. С пшеница са засяти в областта 449 801 дка, с ечемик – 100 153 дка, със зимна маслодайна рапица – 44 141 дка и с трикателе 3 741 дка. До 5 юни Областната земеделска служба ще изпрати в земеделското министерство информация за засетите есенници в Шуменско и пропадналите площи. ШУМ.БГ