Само водата от чешмата по пътя от Велики Преслав за с. Драгоево отговаря на здравните изисквания по всички изследвани органолептични, физикохимични и микробиологични показатели.

Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Шумен, след проведения на 13 май моментен лабораторен контрол на водата от 6 местни водоизточника в града.

От останалите пет чешми водата не следва да се пие, тъй като е с отклонения по микробиологични показатели. Това е чешмата до В и К, чешмите „Тунела”, „Радула”, „Кюнтя” и „Горната чешма“ в кв. Кирково.

От РЗИ припомнят, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници като качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

ШУМ.БГ