Изрядни земеделски стопани от Шуменско, подали документи за предоставяне на държавни помощи по програмата „De minimis”, бяха лишени от тях, поради изчерпване на финансовите средства. Друга част не получиха пари, поради преустановяване приемането на документите, за които срокът бе 23 май, а приемът бе спрян още на 15 април. „По предварителни заявки трябваше да подпомогнем много земеделски стопани, но при създалото се положение сме подпомогнали 830 със сумата от 2 490 659 лв.”, каза за ШУМ.БГ директорът на Областна дирекция към ДФ „Земеделие” д-р Стоян Джамбазов. От тези средства до момента са изплатени 1 960 000 лв. „Плащанията към 8 април са спрени, поради открита процедура за намиране на допълнително финансиране с цел успелите да се запишат до 15 април да получат средствата по „de minimis”.”, уточни Джамбазов. Данните на Областна дирекция ДФ „Земеделие” сочат, че 1280 са животновъдите в Шуменско, заявили да ползват държавна помощ по Регламент /ЕО/ 1535//2007 г. за прилагане на чл. 87 и чл. 88 от Договора на ЕО към помощите „de minimis”. От тях 120 животновъди, които не са отговаряли на изискванията са отпаднали, а 830 са подпомогнати, като част от тях не са си получили все още парите. Останалите над 330 фермери, които са заявили желание са лишени, поради липса на средства и заради преустановения срок. „Не е първи, нито последен случай да бъдат изчерпани парите от ДФ „Земеделие” и реално наистина има хора, които не се възползваха от помощта. За тях има възможност в рамките на следващите 3 поредни финансови години да кандидатстват отново до равностойността на помощта - 7 500 евро”, обясни Джамбазов. Припомняме, че държавната помощ бе предоставена като компенсация за щетите от неблагоприятните климатични условия през 2007 г. и бе в размер - 300 лв. за крава, 320 лв. за биволица, 40 лв. за овца и 20 лв. за коза. ШУМ.БГ