Представители на различни институции от Велики преслав, Нови пазар, Каолиново, Венец и Хитрино ще вземат участие в обучение по проект „Участието на деца в правни процедури”, което се открива днес в Шумен. Проектът е финансиран от Европейския Съюз и бюджета на Република България и се изпълнява от Института по социални дейности и практики гр. София, в партньорство със Съюза на съдиите в България, Фондация “Ничии деца-Република Полша и община Шумен.В петдневното обучение ще участват ръководители и представители на професионалните общности в областта – окръжен съд, прокуратура и следствена служба, районни съдилища и прокуратури, полиция, Детска педагогическа стая, МКБППМН, Социалните служби, КСУД и НПО, работещи по закрила на децата. Обучението ще води Мария Хамела, главен експерт от полската Фондация „Ничии деца”. Шумен ще бъде домакин и на втория модул от изпълнението на проекта, който ще се проведе от 2 до 4 юли идния месец. ШУМ.БГ