Изслушването на деца жертви на населие е нещо много специфичино и не бива да се заблуждаваме, че всеки може да го прави и да знае как да реагира в една такава ситуация при криза. Това каза Надя Стойкова, изпълнителен директор на Института по социални дейности и практики /ИСДП/ във връзка със започналото днес в Шумен обучение по проект„Участието на деца в правни процедури”. Той е финансиран от Европейския Съюз и бюджета на Република България и се изпълнява от ИСДП. «Проектът бе създаден за професионалистите с цел да се набележат механизми за взаимодействие и по този начин да се промени съществуващата практика», уточни Стойкова. По думите й в момента изслушването на деца, жертви на населие се извършва по общите процедури за изслушване на възрастни, като по този начин те допълнително се травмират. «В Шумен в момента се прави опит да се създаде т.н. стая за изслушване и по този проект са предвидени дейности, които могат да помогнат на професионалистите да създадат механизъм на работа при изслушването на едно дете в една такава специализирана стая”, каза Стойкова. В петдневното обучение като партньор е включена и полската фондация “Ничии деца», представена от г-жа Мария Хамела. Фондацията е с голям опит за създаване на специализирани стаи за изслушване на деца жертви на насилието. Тази седмица в изпълнението на проекта ще участват ръководители и представители на всички професионални общности в областта – окръжен съд, прокуратура и следствена служба, районни съдилища и прокуратури, полиция, Детска педагогическа стая, Социалните служби, НПО, работещи по закрила на децата и др. ШУМ.БГ