В община Шумен започва записване на граждани, които ще имат възможност да ползват социалните услуги по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Шумен“ – Компонент 2, съобщиха от пресцентъра на общината.

Дейностите са насочени към възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, както и хора, които нямат близки и имат нужда от почасови грижи у дома.

На тези хора мобилни екипи, в които са включени домашни помощници, медицински специалисти, социални работници, психолог и рехабилитатор, ще предоставят социални и здравни услуги в домовете.

Заявки за ползване на услугите могат да се подават всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа на телефон 0878/ 26 12 40.  

Основната цел на проекта е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора чрез изграждане на мрежа от услуги в домашна среда. Предвижда се услугите да бъдат доставени на минимум 201 души

ШУМ.БГ