32 училища и детски градини в област Шумен са предложени да получат статут на средищни за учебната 2020/2021 г. 4 пък са в списъка със защитени.

Броят им е същият с този през миналата учебна година, като няма нови предложения.

Най-много са средищните училища и детски градини в община Шумен - Основно училище   „Васил Левски” в с. Градище, Обединено училище „Христо Ботев” в с. Друмево, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” в с. Царев брод, Девето основно училище „Панайот Волов” в кв. „Дивдядово“ и Шесто основно училище „Еньо Марковски” в град Шумен.
    
В община Върбица със статут на средищни ще са Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий” в с. Бяла река, Основно училище „Гео Милев” и Детска градина „Младост” в с. Чернооково и Средно училище „Св. Паисий Хилендарски” във Върбица.

В община Каолиново средищни са: Обединено училище „Йордан Йовков” в с. Браничево,  Основно училище „Никола Йонков Вапцаров” в с. Лятно,  Основно училище „Христо Смирненски” с. Пристое и Средно училище „Георги Стойков Раковски” в Каолиново.

Детска градина „Щастливо детство” в Каравелово, Средно училище „Цанко Бакалов Церковски” в Никола Козлево, Основно училище „Св. Климент Охридски” в Пет могили, Основно училище „Христо Ботев” в Църквица са със статут на средищни от община Никола Козлево.

В община Хитрино -  Основно училище „Панайот Волов” в Живково, Детска градина в Трем,  „Червената шапчица”, Средно училище „Д-р Петър Берон” и Детска градина  „Първи юни” в Хитрино.

В община Нови пазар средищни са: Средно училище „Васил Левски” в Нови пазар, Основно училище „Христо Ботев” в Памукчи, Основно училище „Св. Климент Охридски” в Стоян Михайловски.
    
Четири са средищните учебни заведения в община Велики Преслав, като три са в града:  Средно училище „Черноризец Храбър”, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, Детска градина „Снежанка” и Детска градина "Славейче" в село Драгоево.

Във Венец средищно ще е Средно училище „Никола Йонков Вапцаров”, в Смядово -
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”

В община Каспичан със статут на средищни са: Обединено училище „Пенчо П. Славейков” в Марково и Обединено училище „Св. Паисий Хилендарски” в Плиска.
    
Статутът на средищни образователни институции позволява на училищата да предлагат и осигуряват транспорт, целодневно обучение и обедно хранене за учениците си, част от които пътуват от други населени места без училище или детска градина.

Средищна детска градина е тази, в която се обучават най-малко четири деца в задължителна предучилищна възраст от друго населено място.

Със статут на защитени през учебната 2020/20201 година ще са Основно училище
"Васил Левски" в село Иваново, община Върбица и три учебни заведения от община Смядово - Основно училище „Васил Априлов" и Детска градина "Щастливо детство" в Риш, Детска градина "Радост" в Янково.
    
Една детска градина се обявява за защитена, в случай че закриването й може да принуди най-малко осем деца в задължителна предучилищна възраст да пътуват на 14 и повече километра извън населеното място, в което живеят. Основно училище (І-VІІ клас) става защитено, в случай че бъде закрито или преобразувано и поне десет деца ще трябва да пътуват на 20 и повече километра до най-близкото училище.

Средищните и защитените училища и детски градини поучават допълнително финансиране за своята дейност и обучението на децата.

Списъкът със защитни и средищни образователни институции е предложен от МОН и трябва да бъде утвърден с решение на Министерски съвет.

ШУМ.БГ