Общинските съветници във Велики Преслав ще приемат на предстоящата сесия в понеделник Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в общината. Това се налага заради нарастването броя на четириногите и създаването на сериозан проблем за гражданите, както и заради недостатъчно взетите досега мерки в изпълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Набелязаните мерки въз основа на пълен анализ предвиждат в рамките на пет години популацията на кучетата да бъде овладяна и да се премине към извеждането им от улиците и трайното им настаняване в приемници. Програмата включва изпълнение на дейността, както от местната власт и неправителствени организации, така и активирането на обществеността за преодоляване на проблема. Предстои през тази и следващите години да се сключи договор с кастрационен център, ветеринарни частни лекари за кастриране обезпаразитяване и маркиране на кучетата, изграждане на информационна система с база дани за собственика и лекуващия ветеринарен лекар, създаване на регистър за броя на безстопанствените кучета, както и кандидатстване по проекти за изграждане на приют. ШУМ.БГ