Шуменската фирма „Прис“ ООД спечели обявената от община Шумен процедура за строеж на тренировъчно игрище и зала до стадион „Панайот Волов“.

За изграждането на тренировъчна спортна база Шумен получи 3 млн. лв. от Министерски съвет, а това ще е първи етап от реконструкцията на Градския стадион и пространството около него.

За участие в обществената поръчка постъпиха 4 кандидатури. „Прис“ печели с оферта, най-пълно отговаряща на изискванията на възложителя.

Избраната фирма декларира, че за 44 календарни дни ще има изготвен работен проект, а строителството ще отнеме 149 дни. Освен това, в офертата е посочено, че строителят ще използва подизпълнители при дейностите си и ще ги възлага на „Пътища“ АД и „Топлоснабдяване-2000“ ООД. Цената, предложена от „Прис“ за строежа на базата е 2 399 300,00 лв. без ДДС.

Решението за избор на изпълнител на комисия от Община Шумен е с дата 29 декември. В момента текат срокове по обжалване и ако няма такива, предстои сключване на договор с фирмата и стартиране на строителните дейности.

ШУМ.БГ