Дневен център за подкрепа на хора с увреждания и техните семейства ще отвори врати в Шумен. Той ще се изгради на партерния етаж в блока на бул. „Мадара“ 15.

Стойността на проекта е 915 365.39 лв., като финансирането е осигурено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2“.

В сумата е включен ремонт на помещенията, където ще се настани центъра, обзавеждането му с мебели и уреди и финансиране на дейността за 12 месеца.

„Подписахме договора с Управляващия орган на оперативната програма на 21 декември м.г. Още в първия работен ден на новата година се събра екипът, който ще ръководи проекта и бяха разпределени организационните дейности, необходими за стартиране на проекта“, обясни заместник-кметът по социални дейности и здравеопазване на Община Шумен д-р Светлана Маркова.

Дневният център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания, ще е с капацитет 30 места. Екипът от здравни и социални работници ще осигурява дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, които се грижат за хората с увреждания, ще се предоставят и мобилни услуги по домовете.

Ще бъдат наети 18 души, от които - ръководител, двама социални работници, три мед. сестри,  рехабилитатор, психолог, двама трудотерапевти, логопед, шофьор, двама домашни санитари за предоставяне на мобилни интегрирани услуги в домашна среда и четирима санитари за „Заместваща грижа“ в Центъра за подкрепа на лицата с увреждания.

Екипът ще включва експерти, които имат различен профил на компетентност - социална, медицинска, здравна, както и други форми на професионална квалификация, което да гарантира интегрирания подход при предоставяне на услугите.

ШУМ.БГ