237 души от община Шумен ще получават почасови грижи в дома си от социални асистенти. Новата услуга се нарича „Асистентска подкрепа“ и през цялата 2021-ва година ще се финансира от националния бюджет като държавно-делегирана дейност, съобщиха от пресслужбата на кметството.

Подкрепа ще се предоставя на хора в пенсионна възраст, които са с невъзможност за самообслужване, но нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Също и деца и непълнолетни с трайни увреждания, които не ползват асистентска подкрепа или друга общинска или държавна помощ. Това са и част от разликите със сега действащите социални програми на община Шумен.

На всеки от потребителите на новата услуга ще се направи социална оценка. "Има много възрастни хора, които имат нужда от помощ, но нямат решение на ТЕЛК по една или друга причина. Новата услуга може да обхване тях, както и лица с по-нисък процент нетрудоспособност", обясни за ШУМ.БГ зам.-кметът по социални дейности и здравеопазване д-р Светлана Маркова.

За обслужването на потребителите ще бъдат наети 80 социални асистенти. Те ще са на 8-часов работен ден и ще получават възнаграждения в размер на минималната работна заплата за страната. Един социален асистент ще обслужват по трима потребители, т.е. ще помага на всеки от тях по около 2,5 часа на ден.

Заявления за включване в услугата като потребител или асистент се подават на гише №7 в Центъра за информация и услуги в сградата на общината от днес.

ШУМ.БГ