Административният съд в Шумен потвърди глоба от 2000 лв., наложена от Регионалната инспекция по околна среда и води на кмета на Хитрино Нуридин Исмаил.

Санкцията е заради неизпълнено предписание за почистване на незаконно сметище в покрайнините на Хитрино.

За същото нерегламентирано сметище Исмаил вече получи глоба в размер на 3 000 лв. Тя беше за това, че е не е предотвратил образуването му.

Второто наказателно постановление също е обжалвано от кмета - първо пред Районния съд в Шумен, а след това и пред Административния. И двете инстанции потвърждават глобата на кмета, като решението на Административния съд е окончателно.

Нерегламентирано сметище в покрайнините на с. Хитрино е установено на 21 февруари  м.г.  Експерти от РИОСВ – Шумен са съставили констативен протокол и са дали предписание на кмета на общината да почисти описаните в протокола замърсявания с отпадъците, като за изпълнение на предписанието писмено да се уведоми РИОСВ – Шумен. Срокът бил до 13 март 2020 г.

На 16 март била извършена справка по документите в деловодството на РИОСВ - Шумен, при която било констатирано, че до тази дата не били входирани документи за изпълнение на даденото на 21.02.2020 г. предписание. Въз основа на това от екоинспекцията счели, че Нуридин Исмаил в качеството му на кмет на община Хитрино, е извършил административно нарушение чрез бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задължително предписание и му наложили глоба, която за този вид нарушение е от 2000 лв. до 20 000 лв.

В жалбата си пред Административния съд кметът на Хитрино заявява, че има нарушения на материалния закон и твърди, че той е приложен неправилно. Той твърди, че има и процесуални нарушения при издаването на наказателното постановление.

Тези доводи на Исмаил обаче Административният съд намерил за неоснователни и с решението си потвърждил наложената глоба.

ШУМ.БГ