Община Шумен планира да получи 2,530 млн. лв. от продажба на земи и сгради през 2021-ва година. Сумата е приблизително колкото заложената през м.г., но далеч от реално постигнатите продажби през 2020-та, тъй като те не успяха да достигнат 1,5 млн. лв.

Прогнозата е част от Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, която предстои да бъде гласувана на предстоящата сесия на Общинския съвет другата седмица.

Най-големи са очакванията за приходи от продажбата на сгради - 1,2 млн. лв. Заложените постъпления от продажба на земи са 700 хил. лв. Голямо перо в новия бюджет на общината за 2021-ва са и приходите от учредяване на право на строеж - 600 хил. лв.

От отдаване под наем на земи и сгради през новата година кметството се надява да получи 955 хил. лв. Сумата е 20 хил. лв. по-малка от заложената през м.г., като вероятно е отчетено въздействието на корона пандемията.

За отдаване под наем са определени 179 терени и помещения. Сред по-големите са Градския басейн с обща площ от 1250 кв.м. и терен с площ от 8 560 кв. м.за изграждане на ТИР Паркинг.

За продажба Община Шумен има намерение да обяви 216 имоти и сгради в града и селата. Два от терените, от които се очакват по-големи приходи в общинската хазна, са тези около зала „Арена Шумен“, за които не се намери купувач при обявените търгове през последните две години.

ШУМ.БГ