Община Смядово е една от общините в страната подписала споразумение за партньорство със Съюза на инвалидите в България /СИБ/, съобщиха от общината. Целите, които са заложени в партньорството са осъществяването на публичен дебат и услуги за хора с увреждания и реализиране на идеите свързани с проекта „СИБ-модерна европейска организация-коректив и партньор на местната администрация”. Той се се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” и по този повод зам. кмета по икономическите и стопански въпроси в община Иванка Петрова участва в обучение с представители на местните власти и СИБ, провело се в Търговище. Обсъжданите теми на обучението са били свързани с осигуряване на достъпна жизнена и архитектурна среда, възможности за образование и професионална подготовка на лица с увреждания, трудова заетост на лица с намалена работоспособност, социално-икономическа защита на хората с увреждания, уточниха от общината. ШУМ.БГ