В повечето общини жътвата на ечемик започна. От общо засетите 100 153 дка площи към момента са ожънати 6 424 дка в 6 от общините в областта, сочат данните на областната земеделска служба. Средният добив от дка ечемик е 441 кг., като най-голям е добивът в Каолиново – 480 кг., Каспичан – 460 кг. и Шумен 437 кг. от дка. Във Велики Преслав и Смядово земеделските стопани са получили среден добив от декар по 300 кг. В община Каолиново вече са ожънати и първите 500 дка с пшеница при среден добив от 500 кг. Общо засетите площи с пшеница в областта са 449 801 дка. ШУМ.БГ