Общинската администрация в Шумен прави пореден опит да продаде поземления имот зад зала „Арена“. Обявление за тръжната процедура бе качено на страницата на общината.

Парцелът от 26 дка този път не е разделен на по-малки части и се пуска за продажба цял. За разлика от преди, съществуващите сгради – няколко големи гаража, сега не са включени в цената на имота, а купувачът трябва да ги премахне за собствена сметка. Началната тръжна цена, обявена от общината за имота е 2 860 000 лв.

При първоначалното пускане на парцела за продажба цената му бе близо 6 млн. лв.

Заявленията за участие в новия търг, заедно с всички изискуеми документи, се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на община Шумен до 16,00 ч. на 4 март. Кандидатите трябва да внесат и депозит в размер на 900 000 лв. Търгът ще е на 5 март.

ШУМ.БГ