Финансова корекция в размер 250 594,74 лв. е наложена на община Шумен по проекта за изграждане на жилищна сграда с 50 социални жилища. Общината е обжалвала наложената санкция от Управляващия орган на ОП “Региони в растеж 2014-2020“, но съдът е отхвърлил жалбата, става ясно от решение на Административен съд в Шумен.  

Според Управляващи орган на оперативната програма в обявената обществена поръчка за избор на строител на жилищния блок, са посочени условия, които са ограничили участващите кандидати, незаконосъобразна е и методиката за оценка на офертите.

Припомняме, че конкурсът бе спечелен от шуменската фирма "ЖСП Стил".

Съдът е потвърдил 3 от посочените 4 нарушения в поръчката. Размерът на финансовата корекция е 10% от размера на сключения договор за 2 116 723 лв. без ДДС.

Освен тази сума община Шумен трябва да заплати на Министерство на регионалното развитие и благоустройството 6 043 лв. деловодни разноски.

Решението съда в Шумен подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок.

ШУМ.БГ