От 10-те общини в областта само във Велики Преслав населението се е увеличило спрямо миналата година със 105 души, в останалите населени места се отчита намаление на населението. Това сочат данните на Териториалното статистическо бюро в Шумен по отношение на основните тенденции за броя на населението в Шуменски регион. Към 31.12.2007 г. населението в областта е 196 559 души, с 1073 по-малко спрямо същата дата на 2006 г. В шуменския регион живее 2.6 % от населението на страната , с което се запазва 16-то място сред 28 –те области. От общо 151 населени места 10 са с население под 100 души, като единствено в общините В. Преслав и Каспичан няма толкова малки селища. Под 50 са живущите в три села: Омарчево и Становец ( по 48) и Беджене – 38. За разлика от 2006 г. през 2007 населението в областния град също намалява с 219 души.И през 2007 г. съотношението между жени и мъже се запазва, жените са повече с 5 900 от мъжете.Раждат се повече момчета и във възрастовия диапазон до 45 години мъжете преобладават, но поради по-високата смъртност впоследствие броят им намалява. ШУМ.БГ