Продължава безобразното изхвърляне на отпадъци в местност Под Манастира. Вече месеци се опитваме да активираме местните органи - РИОСВ и община Шумен. Но до момента без резултат. В местността живеят постоянно или временно много хора. Това е място където трябва да намираш отдих и да се чувстваш добре, а не да се чувстваш все едно живееш в сметище. Ето една малка част от боклуците които се изхвърлят в местността.

#РИОСВ #общинашумен

Невена Господинова